Kontakt

SuperSlim
I have read and agree to the Obchodné podmienky

Fakturačné údaje

SUPER FIRMA S.R.O.,
PALACKÉHO 2,
949 01 NITRA,
SLOVENSKO
IČO: 50178172,
DIČ: 2120202634
vložka č.: 40228/N.

Účet pre platbu

Peňažný ústav: ČSOB banka a.s
IBAN: SK26 7500 0000 0040 2300 5902
SWIFT(BIC): CEKOSKBX

Kontakt

Email: info@superslim.sk
Tel.č.: +421 914 353 777

PRODUKTY SUPER SLIM NÁJDETE AJ U NAŠICH PARTNEROV:

SuperSlim Newsletter